divendres, 4 de desembre de 2009

LES HABILITATS LINGÜISTIQUES

A la classe de COED amb l'imma varem estar parlant sobre les quatre habilitats lingüístiques (llegir, escriure, parlar i escoltar).

Aquestes 4 habilitats son les que qualsevol usuari de qualsevol llengua ha de dominar per poder-se comunicar amb eficiència en totes les situacions possibles. Com hem vist a classe, les podríem dividir per codi (ORAL-parlar – escoltar/ ESCRIT-llegir - escriure) o segons si els fa l’emissor (parlar – escriure) o el receptor (llegir – escoltar).


Llegir
és el procés a través del qual es comprèn un text escrit. Llegir es igual a comprendre. llegir implica:

1. llegir és un procés actiu perquè qui llegeix ha de construir el significat del text es a dir el significat que un escrit té per al seu lector. No és una rèplica del significat que l’autor va voler donar-li, sinó que és una construcció pròpia.

2.s'ha de aconseguir l'objectiu ja que sempre que llegim es per algun objectiu. podem ser molts i molt variats.

3. es un procés de interacció entre qui llegeix i el text. vol dir que qui llegeix ha de fer-se seu el text.

4. es implicar-sa en un procés de predicció i inferència continu. la inferència es la habilitat de comprendre alguna part del text gracies al significat de la resta, es a dir, del context.


Escriure
és el procés mitjançant el qual es produeix un text significatiu.

Parlar és expressar el nostre pensament mitjançant el llenguatge articulat, de forma coherent, clara, amb correcció i adequació a la situació comunicativa.

Escoltar és comprendre un missatge a partir d’engegar tot un procés cognitiu de construcció del significat i d’interpretació d’un missatge pronunciat oralment. Que demanar saber escoltar ?
1. un paper actiu i participatiu.
2. un respecte per l'emissor i les seves idees.
3. ser objectiu per intentar entendre.
4. saber descobrir els objectius i propòsits de l'orador.
5. sap descobrir les idees principals del missatge.
6.sap reaccionar al missatge i parlar quan acaba l'orador

.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada