divendres, 4 de desembre de 2009

LES PROPIETATS DEL TEXT

Un dia a classe amb l'Imma, a COED, ens va explicar que les propietats del text són les qualitats que té un escrit o un discurs quan actua amb eficàcia en una situació comunicativa. Aquestes característiques poden ser descriptives o prescriptives.

  1. Les propietats descriptives són aquelles que analitzen i expliquen el funcionament d'algun aspecte lingüístic. Són la coherència, la cohesió i l'adequació.
  • La coherència és la propietat textual que selecciona la informació rellevant de la que no ho és; i estableix una relació lògica entre les diferents parts del text, tenint en compte la seva estructura.
  • La cohesió és la propietat del text relacionada amb l'expressió. Es manifesta en les relacions i vincles que s'estableixen entre els diferents elements o parts del discurs i que permeten al lector o a l'oient interpretar-los amb eficàcia. S'estableix per mitjà de connectors, pronoms, sinònims...
  • L'adequació és la propietat textual que marca el grau d'adaptació d'un text a la seva situació comunicativa, tenint en compte la varietat dialectal i el registre.

  1. Les propietats prescriptives són les característiques que determinen les normes d'ús. Són la correcció i la variació.
  • La correcció és la propietat del discurs que es reflecteix a la norma explícita d'ús en una comunitat lingüística.
  • La variació és la propietat textual que es refereix a la qualitat dels trets estilístics i expressius d'un discurs d'acord amb determinats valors socials.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada